Opća pravila BestDrive BIH JAMSTVO

 

1. Uvodne odredbe
BestDrive jamstvo – Prošireno jamstvo guma – alat je za povećanje prodaje guma i servisa guma u BestDrive mreži servisa.
Lokalna mreža podružnica BestDrive maloprodajnih usluga sastoji se od trgovina franšiznih partnera koji su nezavisna pravna lica. Potpuni ažurirani popis svih BestDrive podružnica dostupan je na www.bestdrive.ba.
BestDrive garancija ne zamjenjuje postojeće važeće jamstvo i uvjete zahtjeva.

Jamstvo BestDrive namijenjeno je samo privatnim osobama – pojedincima (ne-poslovnim subjektima) – koji plaćaju gotovinom ili kreditnom karticom. Izuzetak su taksiji i autoškole. Vozila koja se koriste u poslovne ili komercijalne svrhe nisu uključena.

Sva dodijeljena jamstva i prava BDG-a su:
• komercijalnog karaktera,
• ne odnose se na zajamčene izvedbe (preformanse) guma proizvođača,
• nadopunjuju zakonska prava,
• odnose se samo na originalnog kupca
• ovise o ispunjavanju dolje opisanih uvjeta i zahtjeva, u kojima se BDG sustav implementira na lokalnom tržištu Češke.

2. Tumačenje uvjeta
Za potrebe ovog jamstva, definirani su sljedeći uvjeti:

Pružatelj jamstva BestDrive BIH:
1.  Vibar d.o.o.
Adresa: Visoka Glavica 10, 88220 Široki Brijeg
Identifikacijski broj: 272013930001
Porezni identifikacijski broj: 4272013930001

2.  Franšizni partner BestDrive-a koji ima važeći ugovor s Vibar d.o.o.Gume pokrivene garancijom BestDrive:
• gume za putnička vozila, SUV i 4×4 gume (isključujući VAN i offroad gume)
• gume montirane na putničke automobile čija je dopuštena ukupna težina do 3,5t
• koji su kupljeni i instalirani u BestDrive mreži
• s DOT-om mlađim od 5 godina
• i koja je kupljena i ugrađena s jamstvom BestDrive-a

Kupac:

 • je osoba koja je kupila BestDrive gumu zajedno s njenom ugradnjom u BestDrive servisnoj mreži
  • Kupac garancije BestDrive može biti samo privatna osoba – pojedinac (ne-poslovni subjekt) – koji plaća gotovinom ili kreditnom karticom.
  • Vozila koja se koriste u poslovne ili komercijalne svrhe nisu uključena.

Šteta:
Jamstvo BestDrive pokriva kupca – vlasnika jamstva – na razdoblje jamstva protiv nenadoknadivog slučajnog oštećenja guma (a) na području BIH. Uvjet je kupiti i instalirati BestDrive gumu s DOT-om mlađim od 5 godina na datum prodaje i udovoljavati uvjetima i odredbama valjanosti jamstva.

3. Predmet jamstva BestDrive
• Predmet jamstva je sveobuhvatna zaštita vrijednosti guma u slučaju nepopravljivih i slučajnih oštećenja.
• U slučaju oštećenja u skladu sa stavkom 7 ovog članka, kupcu će se osigurati plaćanje u iznosu garancije. To će plaćanje biti u obliku dijela nabavne cijene nove gume, u mjeri i pod uvjetima utvrđenim u jamstvenom certifikatu.

4. Podrijetlo, trajanje i prestanak jamstva BestDrive

Jamstvo se daje kada su gume (i) kupljene i montirane s jamstvom BestDrive-a u mreži servisa BestDrive, tj. Kada prodajno osoblje kupcu dostavi uredno popunjenu dokumentaciju:
uključujući, izneđu ostalog s:
Ø podacima o kupcu (ime, prezime, mjesto prebivališta – broj ulice i ulice, poštanski broj, grad, e-pošta, telefon, broj kartice)
Ø podaci o vozilu (registarski broj, proizvođač, model, godina proizvodnje, kilometraža)
Ø stavka „BestDrive Jamstvo“. Broj predmeta bit će broj guma na kojima se izdaje BDG
Ø u bilješci o primitku bilježi se starost gume – “DOT LP XXXX, PP XXXX, LZ XXXX, PZ XXXX”
o Potvrda o garanciji s potpisom i pečatom ureda
o Zapisnik o inspekciji, u kojem osoblje mora bilježiti redovite polugodišnje inspekcije, zajedno s potpisom i datumom
• Preduvjet za održavanje jamstva BestDrive su redovite provjere stanja guma i tlaka napuhavanja guma najmanje jednom svakih 6 mjeseci tijekom cijelog trajanja jamstva BestDrive. Ova provjera može se obaviti u bilo kojoj poslovnici BestDrive mreže i besplatna je.
• Jamstvo istječe:
o nakon isteka jamstvenog roka, koji je određen u trajanju od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu
o ili uplatom jamstva
o ili trošenjem gume do dubine gazećeg sloja od 1,6 mm, ovisno što se prije dogodi od navedenog.

5. Limiti plaćanja jamstva

 • Gornja granica plaćanja jamstva je 80% trenutne cijene guma.
  • Ograničenja plaćanja jamstva navedena su u odjeljku 8. GR-a.
  • Uslužna mreža BestDrive pružit će jamstveno plaćanje na zahtjev u okviru BestDrive jamstva.

6. Teritorijalni i lokalni opseg jamstva
• Jamstvo se odnosi na događaje koji su se dogodili isključivo na području BIH.

7. Šteta
• Oštećenja podrazumijevaju oštećenja na gumama na koje vrijedi jamstvo i koje su montirane na vozilu. Podrazumijeva se da takva šteta čini upotrebu guma nemogućom, obično nastaje uslijed štete zbog nalijetanja na oštri predmet na cesti ili je šteta uzrokovana lošim uvjetima na cesti (npr. Probijanje guma uzrokovano vožnjom preko rupe ).

• Obujam jamstvenog pokrića:
o nepopravljiva slučajna oštećenja guma
o nepopravljive rupe na gumi
o vandalizam (ovaj slučaj mora biti potkrijepljen policijskom izjavom)

• Jamstvo ne pokriva sljedeće:
o oštećenja gume uzrokovana tehničkim stanjem vozila
o ako postoji dokaziv nedostatak u proizvodnji guma
o šteta zbog pogrešnog napuhivanje gume
o oštećenja gume koja se mogu popraviti

8. Plaćanje jamstva

Ako se guma koju pokriva BestDrive jamstvo ošteti u normalnom radu vozila i unutar okvira pokrivanja jamstvom, podružnica BestDrive će ugraditi istu gumu na vozilo vlasnika garancije. Cijena nove gume naplaćivat će se s obzirom na to koliko je stara guma bila istrošena – pogledajte ograničenja plaćanja jamstva.

Ako dođe do oštećenja na gumi koja je pokrivena jamstvom BestDrive, kupac je dužan otići u poslovnicu BestDrive servisa i prijaviti to bez nepotrebnog odgađanja.
1. Kupac je dužan dostaviti dokumente kojima se odobrava plaćanje pod jamstvom BestDrive – izvorni račun i potvrdu o jamstvu, uključujući zapisnik o redovnim provjerama stanja guma.
2. Ako se zahtjev vlasnika jamstva za plaćanje prizna u skladu s odredbama GR-a, podružnica BestDrive servisa odmah će osigurati popust na kupnju nove gume u odgovarajućoj poslovnici.
3. Osnova za izračun popusta je trenutni cjenik nove BestDrive gume iste veličine kao oštećena guma i dubine gazećeg sloja kao oštećena guma u trenutku oštećenja u skladu s tablicom u odjeljku 8 (7) ) GR. Ako jamac nema gumu iste veličine u trgovini i ne može je nabaviti iz drugih izvora (npr. Obližnje podružnice BD-a), jamac će vlasniku garancije platiti popust na kupnju gume najbliže moguće protuvrijednosti u odnosu na oštećenu gumu pokrivenu jamstvom.
4. Oštećena guma ostat će u podružnici BestDrive servisne mreže u kojoj se odvijala primjena garancije BestDrive.
5. Kako se jamstvo ispunjava, isključivo je po nahođenju jamca.
6. Ograničenja naknade za osiguranje

 

RUNFLAT GUME
Preostala dubina gazećeg sloja (mm) Popust od trenutne cijene
> 6.0 80%
5.6 – 6.0 70%
5.1 – 5.5 60%
4.5 – 5.0 50%

 

OSTALE GUME – zimske, ljetne
Preostala dubina gazećeg sloja Popust od trenutne cijene
>7.9 80%
7.0 – 7.9 70%
5.9 – 6.9 60%
4.8 – 5.8 50%

 

Preostala dubina gazećeg sloja na originalnoj gumi određena je iz prosjeka od 3 mjerenja duž opsega gume, od kojih nijedno ne smije biti ispod 1,6 mm.

9. Izuzeci
1.  Pružatelj usluge neće osigurati plaćanje jamstva u slučajevima koji su izravno ili neizravno povezani sa štrajkom, ratom, invazijom (bilo da je rat proglašen ili ne) građanskim ratom, pobunom, terorizmom, nasilnim ili vojnim udarom, građanskim nemirima, radioaktivnim nesrećama ili bilo kojim drugim događajem uzrokovanim višom silom.

2. Nadalje, jamac neće osigurati plaćanje jamstva ako:
(a) je šteta nastala pod utjecajem alkohola, lijekova za liječenje psiholoških poremećaja, ili drugih sličnih tvari;
(b) oštećenje gume vidljivo pokriva jamstvo koje je dao proizvođač ili prodavač;
(c) oštećenja nastala tijekom sportskog natjecanja ili moto utrke ili tijekom priprema za bilo koju od tih aktivnosti;
(d) se šteta nije dogodila na službenim cestama;
(e) su oštećenja nastala kao rezultat normalnog habanja (trošenja gume)
(f) je šteta nastala zbog vandalizma a nije potkrijepljena policijskom izjavom,
(g) su gume pokrivene garancijom ukradene ili oštećene tijekom pokušaja krađe;
(h) su oštećenja nastala zbog loše geometrije gotača ili nepravilne uporabe guma;
(i) štetu pokriva bilo koje drugo osiguranje, npr. osiguranje od nezgode, osiguranje od odgovornosti za vozače trećih osoba (MTPL);
(j) su oštećenja nastala kao rezultat gubitka ili oštećenja naplatka (diskova);
(k) kupac ne pruži jamcu sve informacije potrebne za procjenu štete ili im namjerno pogrešno predstavlja situaciju ili daje neistinite informacije.

3. Plaćanje jamstva također se ne primjenjuje na troškove montaže / demontaže i uravnoteženja gume u servisu guma

4. Nadoknada ako ista guma trenutno nije dostupna
o ako prodavač nema istu gumu na zalihi i ako ona nije dostupna ni na BestDrive mreži, prodavač će o tome obavijestiti kupca.
o prodavač će kupcu ponuditi slične gume
o prodavač će savjetovati kupcu da kupi i novu gumu na drugoj strani iste osovine. Standardni uvjeti poslovanja vrijede za ovu novu gumu.

Opća pravila za BestDrive BIH JAMSTVO ZADOVOLJSTVA

 

1. Uvod
BestDrive jamstvo zadovoljstva je produljeno jamstvo guma. Djeluje kao alat za poticanje prodaje BestDrive guma unutar mreže servisa BestDrive-a.
Lokalna mreža podružnica BestDrive maloprodajnih usluga sastoji se od trgovina franšiznih partnera koji su nezavisna pravna lica. Potpuni ažurirani popis svih BestDrive podružnica dostupan je na www.bestdrive.ba.
Jamstvo zadovoljstva BestDrive ne zamjenjuje postojeće važeće jamstvo i uvjete polaganja prava.
BestDrive jamstvo zadovoljstva, baš kao i BestDrive garancija, vrijedi samo za privatne vozače – a ne za poslovne subjekte.

Sva dodijeljena jamstva i dozvole BDSG-a su:
• Poslovnog karaktera.
• Ne odnose se na zajamčene performanse guma određene od proizvođača.
• Oni su dodatak zakonskim pravima.
• Primjenjuju se samo na originalnog kupca.
• Ovisno o dolje opisanim uvjetima i zahtjevima, BDSG sustav se može implementirati na lokalno tržište Češke.

 

2. Interpretacija pojmova

Za potrebe BDSG-a, izrazi su definirani na sljedeći način:
Pružatelj BDSG usluge:
1. Vibar d.o.o.
Adresa: Visoka Glavica 10, 88220 Široki Brijeg
Identifikacijski broj: 272013930001
Porezni identifikacijski broj: 4272013930001

2. Franšizni partner BestDrive-a koji ima važeći ugovor s Vibar d.o.o.
Potpuni popis BestDrive mreža dostupan je na www.bestdrive.ba.

Gume pokrivene BDSG-om (gume na koje se odnosi jamstvo):
• Samo gume s oznakom BestDrive.
• Putničke, SUV i 4×4 gume (isključujući VAN i offroad gume – Gume za offroad upotrebu).
• Gume montirane na putničke automobile s dopuštenom težinom do 3,5t.
• Gume koje su kupljene i instalirane samo u servisnoj mreži BestDrive.

Kupac:
• osoba koja je kupila set guma BestDrive, uključujući ugradnju.
• Korisnik BDSG-a može biti samo osoba koja plaća gotovinom ili kreditnom karticom – ne-poslovni subjekt.
• Vozila koja se koriste u poslovne ili komercijalne svrhe (flote) nisu uključena.

3. Predmet BDZS

 • Jamstvo povrata novca i zamjene guma ako kupac iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan BestDrive gumom.
  • Odnosi se samo na osobna vozila.
  • Primjenjuje se samo za krajnje kupce (vidi pojam Kupac, točka 2).
  • Primjenjuje se samo prilikom kupnje čitavog kompleta – samo cijeli set od 4 gume.

4. Uvjeti jamstva
• Navedite valjani dokument o kupnji i postavljanju BestDrive guma s navedenom kilometražom automobila na dokumentu.
• Jamstvo vrijedi 14 dana nakon kupnje guma.
• Najveća moguća kilometraža je 1000 km nakon postavljanja gume.
• Aktivacija jamstva moguća je samo u mreži BestDrive.
• Jamstvo se može primijeniti samo u poslovnici BestDrive gdje je set prodan i opremljen.

5. Trajanje BDSG-a

 • Jamstvo vrijedi od trenutka kupnje i postavljanja guma BestDrive BIH servisnoj mreži.
  • Dokument koji se može koristiti kao dokaz je samo prodajni dokument, koji mora sadržavati:
  Ø Datum
  Ø kilometražu
  Proizvodi i predmeti usluga.
  Ø Dokazni predmet BD JAMSTVO ZADOVOLJSTVA br. XXXXX (za franšizne partnere)
  Identifikacija guma po DOT-u “DOT XXXX, XXXX, XXXX, XXXX”. DOT-ovi se bilježe u bilješci u dokumentu.
  U prodajni dokument treba dodati BDSG karticu koja uključuje osnovne podatke o jamstvu kupcu.
  • Garancija (jamstvo) istječe:
  o Vrijeme jamstvenog roka je 14 dana.
  o Približavanje kilometraži od 1000 km ili više.
  o Osiguravanje jamstva (povrat novca za prijavljeni set guma).
  o Ako se tijekom jamstvenog roka (14 dana) ošteti samo jedna guma.
  o Ako se u normalnom radu istroše gume, tj ako je normalno da će se potrošiti. Primjerice ako su gume korištene u natjecanju, utrkama i sl …

 

6. Teritorijalna i lokalna pokrivenost
BDZS se može primijeniti samo na BestDrive prodavača koji je izvorno ugradio BestDrive gume unutar BIH.

7. Primjena jamstva

a) Klijent je dužan dostaviti potvrdu o prodaji koja sadrži:
Ø Datum
Ø kilometraža
Proizvod i predmet usluga.
Ø BD JAMSTVO ZADOVOLJSTVA (za franšizne partnere)
Ø DOT brojevi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX.
b) Davatelj BDSG odlučuje o prihvaćanju jamstva. Davatelj BDSG ima pravo odbiti zahtjev.
c). Korisnik je dužan ispuniti obrazac za reklamaciju koji koristi kao dokument za nadoknadu financijskih sredstava.
d) Ako kupac ispuni uvjete garancije, Pružatelj BDZS izdaje kreditno odobrenje i kupcu će vratiti iznos novca u vrijednosti cijelog skupa zahtjeva (CZK s PDV-om).
e) Budući da se demontaža seta guma može izvršiti samo u slučaju originalne kupnje i ugradnje gume (unutar mreže BestDrive), novi set mora biti instaliran. Ovdje kupac ima dvije mogućnosti:
A Odabrati set guma iz trenutnog BD portfelja.
Donijeti set guma kupljenih od drugog prodavača.
f) Demontaža navedenih guma i namještanje novih guma smatra se novim poslovnim aranžmanom koji je kupac dužan platiti.
g) BDSG se ne primjenjuje na novi set guma, čak i ako kupac odabere ponovno zamijeniti BestDrive set guma.
h) Gume se ekološki odlažu na području BestDrive mreže gdje je primijenjen BDSG.

8. Izuzeci
a) Davatelj BDSG neće jamčiti u slučajevima koji su izravno ili neizravno povezani sa štrajkom, ratom, invazijom, invazijom (bez obzira da li je rat proglašen ili ne) građanskim ratom, pobunama, terorizmom, nasilnim ili vojnim udarom, građanskim nemirima, radioaktivnim nesrećama ili bilo kojim drugim činom više sile.

b) Davatelj BDSG-a nadalje ne daje jamstvo u slučaju:
• Ako jedan od BDSG uvjeta nije ispunjen.
• Ako su oštećenja gume pokrivena, ili moraju biti pokrivena, jamstvom koje je dao proizvođač.
• Krađa guma pokrivena posebnim osiguranjem od krađe.