BestDrive Garancija

BestDrive Garancija

Korištenjem BestDrive servisne mreže za kupovinu i montažu Vaših BestDrive guma, dobijate pravo na našu ekskluzivnu BestDrive Garanciju koja štiti Vaše uložene novce u BestDrive gume. Naša BestDrive Garancija pokriva vrijednost nepopravljive, nenamjerno oštećene gume. Ova kompleksna zaštita guma važi dvije godine od dana kupovine guma u bilo kojem BestDrive servisu u Bosni i Hercegovini.

 • nenamjerna nepovratna oštećenja gume

 • nepopravljiva puknuća

 • vandalizam (u ovom slučaju policijsko izvješće je potrebno)

Korištenjem BestDrive servisne mreže za kupovinu i montažu Vaših BestDrive guma, dobijate pravo na našu ekskluzivnu BestDrive Garanciju koja štiti Vaše uložene novce u BestDrive gume. Naša BestDrive Garancija pokriva vrijednost nepopravljive, nenamjerno oštećene gume. Ova kompleksna zaštita guma važi dvije godine od dana kupovine guma u bilo kojem BestDrive servisu u Bosni i Hercegovini.

 • nenamjerna nepovratna oštećenja gume

 • nepopravljiva puknuća

 • vandalizam (u ovom slučaju policijsko izvješće je potrebno)

 • Posjetite najbliži BestDrive servis

 • Ne zaboravite uzeti original račun i certifikat garancije

 • Naš BestDrive tim će provjeriti stanje guma i oštećenje.

Sa važećom BestDrive Garancijom, ostvarujete pravo na maksimalno 80%-tni popust na kupovinu novih BestDrive guma. Iznos popusta ovisi o preostaloj dubini profila oštećenih guma.

Za osiguranje validnosti Vaše BestDrive Garancije, obavezna je kontrola guma minimalno svakih 6 mjeseci u bilo kojem BestDrive servisu.

Kompletne uvjete BestDrive Garancije možete pronaći na Uvjeti BestDrive Garancije

BestDrive Garancija Zadovoljstva kupca

BestDrive Garancija Zadovoljstva kupca

Vjerujemo u naše gume!
Niste zadovoljni kupljenim BestDrive gumama?
Vratite nam ih u roku od 14 dana, i mi ćemo Vam vratiti iznos koji ste za njih platili.

Garancija važi pod slijedećim uvjetima:

 • Samo za kupovinu kompletnog seta(4 kom) BestDrive guma.

 • 14 dana ili 1000 km od dana kupovine guma(što prije nastupi)

 • Samo za privatne vozače.

 • Samo za osobna vozila.

Postupak prijave garancije:

 • Priložite valjani dokaz u kupovini i montaži BestDrive guma sa potvrdom prijeđenih kilometara pri montaži.

 • Zamjena je moguća samo u BestDrive mreži

 • Kompletan iznos montaže snosi kupac.

 • Mi garantiramo samo za povrat novca

  Kompletne uvjete BestDrive Garancije možete pronaći na Uvjeti BestDrive Garancije

Vjerujemo u naše gume!
Niste zadovoljni kupljenim BestDrive gumama?
Vratite nam ih u roku od 14 dana, i mi ćemo Vam vratiti iznos koji ste za njih platili.

Garancija važi pod slijedećim uvjetima:

 • Samo za kupovinu kompletnog seta(4 kom) BestDrive guma.

 • 14 dana ili 1000 km od dana kupovine guma(što prije nastupi)

 • Samo za privatne vozače.

 • Samo za osobna vozila.

Postupak prijave garancije:

 • Priložite valjani dokaz u kupovini i montaži BestDrive guma sa potvrdom prijeđenih kilometara pri montaži.

 • Zamjena je moguća samo u BestDrive mreži

 • Kompletan iznos montaže snosi kupac.

 • Mi garantiramo samo za povrat novca

Kompletne uvjete BestDrive Garancije možete pronaći na Uvjeti BestDrive Garancije